مدرسه تیزهوشان فرزانگان 1
3

مدرسه تیزهوشان فرزانگان 1

قیمت : تماس بگیرید...
1 سال قبل / تهران ، تهران

مدرسه تیزهوشان دخترانه فرزانگان همه ساله دانش آموزانی از این دبیرستان در مسابقات علمی فرهنگی هنری و جهانی موفقیتهایی کسب میکنند.نمایشگاه آفتاب بزرگترین دستاورد علمی […]