درباره ما

شیوه‌نامه‌ی سامان‌بخشی وب‌سایت آموزنما

اهداف:

آموزنما با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمام فعالان عرصه‌های آموزشی در سراسر کشور به منظور معرفی خدمات و محصولات آموزشی، تاسیس شده است.

ارزش‌ها:

احترام به حریم شخصی: آموزنما متعهد است حریم شخصی افراد را محترم شمارد و اطلاعاتی خارج از آنچه در توافق‌نامه با کاربران قید شده را در اختیار دیگران قرار ندهد یا به صورت عمومی منتشر ننماید.

پایبندی به اصول اخلاقی: آموزنما متعهد به رعایت اصول و معیارهای اخلاقی است و رعایت آن را از کاربران خود نیز انتظار دارد. هرگونه هتک حرمت، استفاده از ادبیات سخیف، تهمت و افترا، آزار و تعرض‌، خشونت‌ورزی و هر رفتار دیگری که اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد، تحمل نخواهد شد.

پایبندی به اخلاق حرفه‌ای: آموزنما متعهد به رعایت اخلاق حرفه‌ای است. در خصوص حیطه‌ی کاری و تخصصی خود با دقت و نظم و تعهد کاری عمل می‌کند و از کاربرانش‌ نیز انتظار تعهد به اخلاق حرفه‌ای دارد.

پاسخگویی: آموزنما متعهد به پاسخگویی شفاف به کاربران خود است. پاسخگویی دقیق، منظم و روشن به درخواست‌های کاربران، فراهم کردن امکانات تکنولوژیکی، رسیدگی به اشکالات فنی در اسرع وقت و بررسی شکایات از تعهدات آموزنما به شمار می‌رود.

عدالت و برابری فرصت‌ها: آموزنما فرصت برابری به کاربران خود جهت معرفی خدمات و محصولات آموزشی خود ارائه می‌نماید و در راستای این هدف، تبعیضی بین کاربران قائل نمی‌شود.

صداقت علمی و عملی: آموزنما متعهد به رعایت اصل صداقت و درست‌کاری است و خدمات و محصولاتی که این اصل را زیر پا بگذارند را معرفی نمی‌نماید.

حدود و اختیارات:

آموزنما مجاز به ویرایش یا حذف پیام‌ها، آگهی‌ها، متون یا تصویری است که محتوای نامناسب دارند و مفاد شیوه‌نامه‌ی آموزنما را نقض نمایند.

آموزنما در صورت دریافت شکایت از کاربران در مورد نقض پروتکل‌های اخلاقی یا حرفه‌ای، مجاز به حذف اطلاعات و آگهی کاربران حقوقی یا حقیقی است.

آموزنما متعهد است آگهی، فرد یا نهاد آگهی‌دهنده را پس از رسمی‌ شدن توافق، تا زمان مورد توافق در کلیه رسانه‌های خود اعم از وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی درج نماید.

رفع مسئولیت:

مسئولیت مطالب درج شده در آگهی‌ها اعم از مدارک تحصیلی یا گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، ادعای تخصص یا حرفه و سایر خدمات همچنین تضمین کیفیت محصولات معرفی شده در آگهی‌ها تماماً بر عهده‌ی آگهی‌دهنده است و آموزنما در این زمینه مسئولیتی را در زمینه‌ی تجسس صحت و سقم ادعاهای مطروحه در آگهی‌ها نمی‌پذیرد.

اکانت‌های رسمی «آموزنما» در شبکه‌های اجتماعی: